13 november 2013

Bestuur

Het bestuur van Stichting Rino wordt afgewisseld aan het begin van het nieuwe collegejaar. Het bestuur van 2016-2017 is als volgt samengesteld:

Voorzitter Daan Fuldner
Secretaris/Lid Intern Marcel Kolenbrander
Penningmeester Camille de Valk
Lid Extern Charlotte Jansen

Beloning

Het bestuur krijgt elk jaar een vergoeding uitgereikt als compensatie voor de kosten die het bestuurslid maakt aan het betalen van het collegegeld tijdens het bestuursjaar. Hiervoor worden externe fondsen aangesproken. Voor het bestuursjaar 2016-2017 wordt €8,000 (vóór belasting) voor dit doel gelijk verdeeld onder de bestuursleden.

Beleidsplan

De hoofdlijnen van het beleidsplan zijn als volgt:

–          Grote aanwas van nieuwe, jonge vrijwilligers stimuleren

–          Meer aandacht voor het verder verbeteren van de Freezing Physics show en de ontwikkeling van nieuwe proeven