13 november 2013

Bestuur

Het bestuur van Stichting Rino wordt gewisseld aan het begin van het nieuwe collegejaar. Het bestuur van 2020-2021 is als volgt samengesteld:

Voorzitter Tomke Meyer
Secretaris Sam van Veldhuijzen
Penningmeester Liya Charlaganova
Lid Extern Ilse Hordijk
Lid Intern Daniël Mirck

Beloning
Het bestuur krijgt elk jaar een vergoeding uitgereikt als compensatie voor de kosten die het bestuurslid maakt aan het betalen van het collegegeld tijdens het bestuursjaar en de tijd die het bestuurslid kwijt is aan zijn of haar bestuurstaak. Voor het bestuursjaar 2020-2021 krijgen de bestuursleden €1000, uitbetaald als €100 per maand voor 10 maanden lang.

Beleidsplan

De hoofddoelen van het beleidsplan zijn als volgt:

  • Stabiliteit en het verder opbouwen van de basis 
  • De kwaliteit van de shows hoog te houden of zelfs te verbeteren
  • De gezelligheid en sfeer binnen Stichting Rino te behouden