26 maart 2018

Demonstraties

Het is de voornaamste doelstelling van Stichting Rino om mensen, en dan vooral middelbare scholieren, te enthousiasmeren voor natuurkunde en wetenschap in het algemeen. Dit doel bereiken wij met behulp van Science Shows. De meest gevraagde demonstratie is onze show “Freezing Physics” die wij jaarlijks op ongeveer 75 scholen uitvoeren.

Naast “Freezing Physics” kunnen wij ook stikstofsshows geven in de vorm van een marktstand. Hierbij laten wij verschillende proefjes zien aan snel wisselend publiek. Verder zijn wij ook op grotere evenementen zoals beurzen of conferenties te vinden.

Sinds kort hebben wij iets nieuws in ons assortiment, namelijk de “Klimaatworkshop”. Tijdens deze workshop gaan wij samen met de leerlingen kijken naar de oorzaken en gevolgen van klimaatverandering en denken wij na over de maatregelen die we wereldwijd kunnen nemen om dit proces tegen te gaan.

Deze workshop kan zowel online als fysiek gegeven worden. Voor allebei zijn computers nodig. De digitale omgeving regelen wij zelf.