10 mei 2021

Klimaatworkshop

De 4 uur durende klimaatworkshop is gemaakt voor middelbare scholieren, waarin de klimaatverandering en maatregelen om dit tegen te gaan centraal staan. Het is een unieke en erg interactieve workshop, waarbij veel geleerd wordt over de gevolgen op maatschappelijk, aardrijkskundig en biologisch gebied en de mogelijke maatregelen. De workshop behandeld een hot topic en vormt een goede toevoeging op de bovengenoemde vakken. 

Over het klimaat

Met de workshop hopen wij meer aandacht voor dit wereldwijde probleem te creëren. Klimaatverandering is uitgegroeid tot een heuse crisis, maar er wordt nog altijd te weinig aandacht aan besteed. 

Ondanks dat veranderingen in het klimaat heel normaal zijn (denk bijvoorbeeld aan de ijstijden), is de snelheid van de huidige temperatuurstijging té extreem. Daarbij is een groot deel van de huidige klimaatverandering toe te schrijven aan menselijke activiteiten. Dit komt onder andere door ontbossing, industriële veeteelt en met name het gebruik van fossiele brandstoffen. De klimaatverandering heeft dan ook ernstige gevolgen voor de wereld, denk bijvoorbeeld aan overstromingen, droogte, voedseltekorten, verzurende oceanen en afname van biodiversiteit. 

Opbouw:

 • Oorzaken en Gevolgen
  Allereerst bespreken wij gezamenlijk met de klas de oorzaken en gevolgen van de klimaatverandering. Dit is een interactieve inleiding voor de rest van de workshop.

   

   

 • En-ROADS
  Vervolgens wordt er in groepjes gekeken naar de maatregelen die wereldwijd genomen kunnen worden om klimaatverandering tegen te gaan. Hierbij gebruiken wij het simulatieprogramma En-ROADS, gemaakt door Climate Interactive en MIT Sloan. Hiermee kijken wij hoeveel invloed elke maatregel heeft en welke maatregelen er dus ingesteld moeten worden. Elk groepje creëert vervolgens een eigen scenario, waarbij we proberen de 2 graden grens van het klimaatakkoord aan te houden.

   

   

 • Vragenlijst
  Hierna gaan we weer in groepjes kijken naar een aantal belangrijke vragen. De leerlingen beantwoorden hier de vragen die door ons gesteld worden. We kijken hier vooral naar de haalbaarheid en de mogelijke bijkomende effecten van maatregelen. Gelijkheid speelt hier ook een grote rol in.

   

   

 • Afsluiting
  Als afsluiting worden alle groepjes weer bij elkaar gehaald en bespreken we klassikaal de antwoorden en kijken naar hoe de leerlingen zelf hun steentje bij kunnen dragen.